Zamek w Będzinie

Śre­dnio­wiecz­ny zamek w Bę­dzi­nie, czę­ścio­wo zre­kon­stru­owa­ny, jest jedną z naj­więk­szych atrak­cji tu­ry­stycz­nych na granicy Gór­ne­go Ślą­ska i historycznej części zachodniej Małopolski.
Zamek jest położony nad rzeką Przemszą, na Wzgórzu Zamkowym – ostatnio zostało zrewitalizowane i utworzono tam interesujący park, gdzie warto pospacerować. Wykorzystano charakter krajobrazowy parku, zachowano historyczny układ alejek, utworzono 15 „magicznych miejsc” w formie kręgów z których każdy przeznaczony do odpoczynku, ma nieco odmienny charakter. Jest ścieżką dydaktyczną ze zrekonstruowanymi półziemiankami oraz można zwiedzić Podziemia. Odbudowane zostały fragmenty wału obronnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *