Kopalnia soli w Wieliczce

Kopalnia soli Wieliczka jest jedną z najstarszych na świecie kopalni soli kamiennej. To także obok Wawelu, najbardziej rozpoznawany na świecie, Polski produkt turystyczny. Działa bez przerwy od średniowiecza do chwili obecnej. Jej oryginalne wyrobiska (chodniki, pochylnie, komory eksploatacyjne, jeziora, szyby, szybiki) o łącznej długości około 300 km wydrążone są na 9 poziomach, sięgają do głębokości 327 m. Prezentowane eksponaty ukazują wszystkie etapy rozwoju techniki górniczej w poszczególnych epokach historycznych.
W 1996 roku zaprzestano całkowicie eksploatacji złoża. Zainteresowanie Wieliczką nie słabnie od wielu lat i corocznie przyciąga ponad milion turystów.
W 1976 roku kopalnia wpisana została do krajowego rejestru zabytków. Dwa lata później wpisana przez UNESCO na pierwszą Listę światowego dziedzictwa.

Zobacz również:
Źródła informacji:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *