Uzdrowisko Ciechocinek

Pierwsze wzmianki dotyczące terenów należących do miasta pochodzą z XIV wieku, z 1235 roku pochodzi wzmianka, że książę Konrad I mazowiecki utrzymywał w Słońsku warzelnie soli. Od 1836 roku solanki zaczęto komercyjnie wykorzystywać do celów leczniczych. Dostępność do uzdrowiska wzrosła po uzyskaniu w 1867 roku połączenia kolejowego. Ciechocinek otrzymał prawa miejskie w 1916 roku. Uważany jest za jedno z najpopularniejszych miast uzdrowiskowych w Polsce.

Źródła informacji:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *