Rynek w Czeskim Cieszynie

Cieszyn do końca I wojny światowej był jednym miastem, stolicą Śląska Cieszyńskiego. Po zakończeniu wojny w 1918 roku Polska i Czechosłowacją odzyskały niepodległość i nastąpił spór o ziemie cieszyńskie. Cieszyn został podzielony na część polską i czechosłowacką. Czeski Cieszyn stał się miastem z przedmieść. Zabudowa podmiejska została przekształcona w odrębny zespół urbanistyczny. Nowo powstałe miasto musiało mieć swój rynek i ratusz – siedzibę władz miasta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *