Rynek w Bieruniu

Rynek w Bieruniu położony jest w centrum miasta. Zajmuje płaski, czworoboczny teren o bokach 170 m × 160 m. Obecny układ urbanistyczny rynku, przyległych ulic, podziałów parcelacyjnych, pomimo licznych w przeszłości pożarów, jest reminiscencją, średniowiecznej struktury osadniczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *