Ratusz w Poznaniu

Ratusz poznański jest niewątpliwie najwspanialszą budowlą renesansową w Wielkopolsce i jedną z najpiękniejszych w Polsce. Najstarsza wzmianka o ratuszu (wtedy gotyckim) pochodzi z 1310 r. Wybudowano go zapewne niewiele wcześniej, na przełomie XIII i XIV w. Po pożarze miasta, w połowie XVI wieku, stary ratusz uległ częściowemu zniszczeniu, rozbudował ratusz w kierunku zachodnim. Włoski architekt Jan Baptysta Quadro z Lugano nadał ratuszowi nowy, renesansowy charakter.

Zobacz również:
 Rynek w Poznaniu
oraz inne ratusze w:  Brnie,  Tarnowskich Górach i  Toruniu

Źródła informacji:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *