Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach

Kielce pojawiły się w końcu XI wieku jako osada targowa w dobrach biskupów krakowskich. W 1364 roku osada ta otrzymała prawa miejskie i pod liberalnymi rządami dostojników kościelnych rozwijała się pomyślnie, czerpiąc dochody z handlu, m.in. wydobywanym w okolicy ołowiem. Na wzgórzu nad miastem powstał obszerny zespół rezydencjonalny, w którym biskupi chętnie przebywali. Główne budowle rezydencji to kościół kolegiacki, pierwotnie romański, przebudowany we wczesnym baroku, dziś mający godność katedry, oraz stojący naprzeciw niego, również wczesnobarokowy, pałac biskupi (wcześniej w tym miejscu stał drewniany szesnastowieczny dwór).

Zobacz również:

Źródła informacji:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *