Cerkiew Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Gródku

Cerkiew Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Gródku jest unikalnym przykładem architektury renesansowej na Ukrainie.

wyznanie: katolickie
kościół: Ukraiński Kościół Greckokatolicki
wezwanie: Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

budowa: 1633 r.
styl: renesansowy

Źródła informacji: