Bazylika św. Ludwika Króla i klasztor Franciszkanów (OFM Conv) w Katowicach Panewnikach

Zespół bazyliki św. Ludwika Króla i klasztoru Franciszkanów w Panewnikach stanowi cenny przykład architektury sakralnej, powstałej po okresie pruskiego ,,kulturkampfu’’, nawiązującej formą oraz detalem architektonicznym do średniowiecznych budynków sakralnych terenu Nadrenii i Westfalii. Istotny element założenia stanowi powstała w duchu modernistycznym kalwaria panewnicka, kopia groty z Lourd oraz jedna z największych w Polsce szopek bożonarodzeniowych zlokalizowana wewnątrz kościoła. Obiekt stanowi istotne miejsce pielgrzymek miejscowej ludności.

wyznanie: katolickie
kościół: rzymskokatolicki
wezwanie: św. Ludwik Król i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
tytuł: bazylika mniejsza
(12 listopada 1974 r.)
relikwie: św. Męczenników
(biskupów Romana i Ptolomeusza oraz jednego z 38 współmęczenników)

budowa: lata 1905–1908
architekt: Mansuetus Fromm
styl: neoromański