Bazylika św. Franciszka i klasztor Franciszkanów (OFM Conv) w Asyżu

Bazylika Świętego Franciszka w Asyżu to XIII-wieczny kościół poświęcony św. Franciszkowi. Urodził się on właśnie w Asyżu i tutaj działał. To założyciel zakonu franciszkanów, a pośrednio także klarysek i tercjarzy. Dzień po kanonizacji św. Franciszka, w dniu 17 lipca 1228, papież Grzegorz IX poświęcił miejsce budowy kościoła oraz klasztoru.

wyznanie: katolickie
kościół: rzymskokatolicki
tytuł: Bazylika Papieska (od 1909 roku)
wezwanie: św. Franciszka
relikwie: grób św. Franciszka

okres budowy: w latach 1228-1236
architekt: Eliasz Bonbarone
styl: romański, wczesnogotycki
w 2000 r. wpisana na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO

Źródła informacji: