Bazylika św. Michała Archanioła i św. Stanisława i klasztor Paulinów (OSPPE) na Skałce w Krakowie

Udając się bulwarami Wisły od Wawelu w kierunku Kazimierza, po lewej stronie ukazuje się nam pastelowa bryła kościoła św. Michała Archanioła i św. Stanisława wraz z klasztorem Paulinów na Skałce. Jest to miejsce niezwykłe dla Krakowa. Równie rozpoznawalne jak wzgórze wawelskie, jak sam zamek z katedrą, czy jak Kościół Mariacki.

wyznanie: katolickie
kościół: rzymskokatolicki
wezwanie:
św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa i Męczennika

tytuł: bazylika mniejsza
(22 lutego 2004)
relikwie: św. Stanisława Biskupa i Męczennika

budowa: 1733-1742
architekci: Antoni Gerhard Muntzer, Antonio Solari
styl: późny barok
w 1978 r. bazylika św. Franciszka z Asyżu wraz z całym Starym Miastem i Kazimierzem w Krakowie wpisane zostały na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO

Źródła informacji: