Bazylika św. Franciszka z Asyżu i klasztor Franciszkanów (OFM Conv) w Krakowie

Kościół Franciszkanów w Krakowie jest jedną z pierwszych ceglanych budowali miasta Krakowa. W roku 1236 lub 1237 książę Henryk Pobożny sprowadził franciszkanów z Pragi, a sam kościół został konsekrowany jeszcze przed 1269 rokiem. Przypuszczalnie był zbudowany na planie krzyża greckiego (równoramiennego) z wieżą na przecięciu naw.

wyznanie: katolickie
kościół: rzymskokatolicki
wezwanie: św. Franciszka z Asyżu
relikwie: bł. Salomei, bł. Anieli Salawy, bł. Jakuba Strzemię, bł. Zbigniewa Strzałkowskiego i bł. Michała Tomaszka

budowa: zakończenie w 1269 r.
styl: gotycki
w 1978 r. bazylika św. Franciszka z Asyżu wraz z całym Starym Miastem w Krakowie wpisane zostały na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO

Źródła informacji: