Żarnowiec miotlasty

Żarnowiec miotlasty (Cytisus scoparius (L.) Link) – gatunek krzewu z rodziny bobowatych. Jest uprawiany w ogrodach i czasami dziczejący. Według Krytycznej listy roślin naczyniowych Polski gatunek ten zaliczany jest do odrębnego rodzaju Sarothamnus. Jednak według nowszych ujęć taksonomicznych gatunek ten włączany jest do rodzaju Cytisus do sekcji Spartopsis Dumort. i prawidłowa nazwa tego gatunku to Cytisus scoparius (L.) Link.