Wierzbówka kiprzyca

Wierzbówka kiprzyca (Epilobium angustifolium L.), przez wielu botaników klasyfikowana jako wierzbownica kiprzyca – gatunek rośliny należący do rodziny wiesiołkowatych (Onagraceae). Znana też jako wierzbówka wąskolistna. Polska nazwa gatunkowa pochodzi od liści wierzbówki, które podobne są do liści wierzby. Synonimiczna łacińska nazwa rodzajowa (Chamaenerion) wskazuje na podobieństwo rośliny do oleandra (gr. chamai = niski, nerion = oleander).