Magnolia

Magnolia  (Magnolia L.) – rodzaj drzew lub krzewów, należący do rodziny magnoliowatych (Magnoliaceae). Rosną dziko w Azji Wschodniej oraz Ameryce Północnej (w szerokim ujęciu także w północnej części Ameryki Południowej). Poza naturalnym zasięgiem są często uprawiane jako rośliny ozdobne, w tym także w Polsce (ok. 25 gatunków jest mrozoodporna w stopniu umożliwiającym uprawę w chłodnym klimacie umiarkowanym). Nazwa rodzaju Magnolia została nadana przez Charlesa Plumiera dla upamiętnienia francuskiego botanika Pierre’a Magnola.