Ketmia syryjska

Ketmia syryjska (Hibiscus syriacus L.), także ślazowiec syryjski, ślaz drzewny, poślubnik syryjski lub hibiskus – gatunek krzewu z rodziny ślazowatych.