Goryczka dynarska

Goryczka (Gentiana L.) – rodzaj roślin zielnych z rodziny goryczkowatych. Rodzaj ten obejmuje ok. 360–400 gatunków. Występują one na całym świecie, głównie w klimacie umiarkowanym, na obszarach górskich. W Europie występuje 29 gatunków (z czego 8 w Polsce). Pochodzenie naukowej nazwy Gentiana wiązane jest z imieniem króla Ilirii z II w. p.n.e. Gentiosa, któremu przypisywano odkrycie leczniczych właściwości tych roślin. Rośliny znajdują zastosowanie lecznicze, w szczególności goryczka żółta, używana także do barwienia likierów.