Thelocactus bicolor

Thelocactus bicolor (Galeotti ex Pfeiff.) Britton & Rose – to kulisty, zwykle rosnący samotnie kaktus o średnicy do 10 cm z interesującymi cierniami, które są dwukolorowe – to właśnie znaczy określenie „bicolor” w nazwie tego Thelocactusa.

Szeroki zasięg występowania tego gatunku doprowadził do powstania wielu lokalnych form, które z biegiem lat zostały formalnie nazwane. Większość z tych nazw nie jest akceptowana przez wielu botaników, którzy traktują je jako synonimy, ale nadal mają wartość dla kolekcjoner, ponieważ identyfikują rośliny o określonych cechach. Rozpoznaje się pięć podgatunków, forma nominalna, subsp. bolaensis (Runge) Doweld, subsp., flavidispinus (Backeb.) NPTaylor, subsp. heterochromus (FACWeber) Mosco i Zanov. i subsp. schwarzii (Backeb.) NPTaylor.

Rodzina: kaktusowate Cactaceae, plemię: Cacteae, rodzaj: Thelocactus

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *