Parodia herteri

Parodia herteri (Werderm.) NPTaylor – najlepiej znana jest w swojej dawnej nazwy Notocactus herteri, w obecnej nomenklaturze jest synonimem Parodii. To duża roślina, rosnąca zwykle samotnie lub powoli może być rozgałęziająca się od podstawy.

Rodzina: kaktusowate Cactaceae, plemię: Notocactaceae, rodzaj: Parodia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *