Lophophora williamsii

Lophophora williamsii  JMCoult. – jest jednym z bardziej tajemniczych kaktusów. Roślina jest związana z obrzędami starych indiańskich kultur, gdzie używano jej w czasie rytualnych uroczystości. W swojej ojczyźnie jest powszechnie znana pod nazwą „peyotl”.

Rodzina: kaktusowate Cactaceae, plemię: Cacteae, rodzaj: Lophophora