Espostoa nana

Espostoa nana  F.Ritter – jest wolno rosnącym kaktusem kolumnowym gęsto pokrytym białym włosiem. Epitet nana oznacza z łacińskiego „nanus” – karłowate i rzeczywiście w odróżnieniu od innych Espostoi, jej wysokość dochodzi tylko do 1,5 m. W październiku 2002 roku przyjęto, że poprawna nazwa naukowa tego kaktusa to Espostoa melanostele subs. nana (F.Ritter) GJCharles, różni się od podstawowego Espostoa melanostele mniejszymi łodygami, a wełna na cephallum jest biała do bladożółtej (u E. melanostele – głównie żółtobrązowa).

Rodzina: kaktusowate Cactaceae, plemię: Trichocereeae, rodzaj: Espostoa