Coryphantha elephantidens

Coryphantha elephantidens  (Lem.) Lem. – jest jednym z bardziej znanych kaktusów, z pokrytą wełną kulistym korpusem, z dużymi, płaskimi brodawkami i atrakcyjnymi cierniami.
Określenie „elephantidens” pochodzi łaciny i oznacza „zęba słonia” określając kształt brodawek u tego gatunku.

Rodzina: kaktusowate Cactaceae, plemię: Cacteae, rodzaj: koryfanta Coryphantha