Acanthocalicium violaceum

Acanthocalycium violaceum (Werderm.) Backeb. – to kulisty kaktus, z czasem wydłużający się. Rodzaj Acanthocalycium występuje w Argentynie. Nazwa pochodzi od greckiego akantha (oznaczającego kolczaste ) i kalyx (oznaczającego pąki ), co oznacza kaktusy na których występują kolczaste rurki kwiatowe. Drugi człon nazwy odnosi się do liliowego koloru kwiatów.

Rodzina: kaktusowate Cactaceae, plemię: Trichocereeae, rodzaj: Acanthocalycium